Tibet

Nyheter från och om världens tak

Vaccin mot ebola

Ebolaspridningen i Västafrika har satt hela Afrika och världen i skräck med stort dödsantal. Nu tros läkare funnit ett nytt vaccin som kan vara ett botemedel och som har varit 100 % framgångsrikt. 

234471-syringesVi har i tidigare artikel skrivit om den skepsis som finns när det kommer till vaccin. och visst ska man inte övervaccinera sig, men vaccin har en fantastisk förmåga att skapa trygghet och förhindra dödsfall. Så är man en motståndare ska man nog tänka till två gånger och fundera på vaccinets roll i samhället. Aftonbladet skriver att nu har läkare funnit ett vaccin som tror sig kunna stoppa ebolaepidemin. Professor Hans Rosling är otroligt positiv till detta vaccin och i Aftonbladetartikeln säger han följande:

“När det inträffade ett ebolafall åkte man dit och vaccinerade alla grannarna. På vissa gjorde man det några veckor senare. Då har man kunnat se vilka som blev smittade och inte. Det var smart.”

Mycket effektivt

Vaccinet är fortfarande i sin linda men forskarna menar att det är ett otroligt positivt vaccin. Några av de personer som fått vaccin bedömer man kommer att insjukna, men det är otroligt få och då det brukar ta ett decennium att ta fram ett vaccin, som nu tagit ett år ser man som något helt fantastiskt att när det väl gäller så hjälper man till med allt vad man har.